INNE MATERIAŁY – DO EDUKACJI PRAWNEJ:

MATERIAŁY PROMOCYJJNE 116111 – TELEFONU ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

STRONY INTERNETOWE FDDS adresowane do dzieci i młodzieży:


STRONY INTERNETOWE FDDS adresowane do rodziców/opiekunów:

 INNE:

Materiały (również w j. ukraińskim, rosyjskim i angielskim) do pracy z dziećmi i rodzicami w kryzysie uchodźczym dostępne są TUTAJ


 Jeśli w danym materiale nie zaznaczono inaczej, materiał udostępniany jest w ramach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Tekst licencji dostępny na stronie http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/pl/ 

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

____________________________________________________

Zobacz wykaz zasobów do wykorzystania do edukacji własnej >>