Podcasty

Z początkiem 2022 roku rozpoczęliśmy stałą publikację podcastów fundacyjnych. To kolejne narzędzie, dzięki któremu staramy się przybliżyć nasze działania i wprowadzać nowe treści edukacyjne. 

Tematyka, którą poruszamy w naszych rozmowach dotyczy szeroko pojętej ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w ujęciu prawniczym, terapeutycznym i psychospołecznym. Do udziału zapraszamy zarówno naszych specjalistów z Fundacji, jak i gościmy ekspertów zewnętrznych.

Podcasty dostępne są na Spotify Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | Podcast w Spotify oraz kanale Youtube dajemy dzieciom siłę - YouTube."Pani Doktor - wspomnienie o Irenie Kornatowskiej"

Zapis rozmowy wspominkowej pracowników, którzy mieli okazję poznać i współpracować w działaniach fundacyjnych z Ireną Kornatowską, współzałożycielką Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

Przejdź na Spotify >>
Odsłuchaj na YouTube >>
   

"Doświadczenie uchodżcze z perspektywy dziecka"

O swoim doświadczeniu uchodźczym opowiada Elsi Adajew, który ponad dwadzieścia lat temu przyjechał do Polski uciekając przed wojną w Czeczenii. Elsi miał wtedy dziewięć lat i właśnie o doświadczeniu wojennym z perspektywy dziecka jest to nagranie. O sytuacji dzieci w kryzysie wojennym w kontekście prawnym i społecznym mówią Magda Hojnor i Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska z naszej Fundacji. 

Podcast na Spotify >>
Podcast na YouTube >>

"Ala z elementarza ratuje dzieci"

Podcast jest wspomnieniem o Alinie Margolis-Edelman, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w 100-lecie jej urodzin. Rozmawiają dr Monika Sajkowska i Michał Szymańczak.

Odsłuchaj >>
 

 "Jak wspierać dzieci w przeżywaniu trudnych emocji w związku z wojną"

Rozmowa Marty Wojtas i Agnieszki Nawarenko z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Odsłuchaj >>

 Wcześniejsze podcasty dostępne są na Spotify Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | Podcast w Spotify