Klub Biegłego Psychologa


Klub działa w Fundacji od 2007 roku. Jego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności biegłych z zakresu psychologii, wprowadzanie standardów ich pracy, konsolidacja środowiska biegłych i wzajemna wymiana doświadczeń zawodowych, przepracowywanie bieżących problemów w pracy psychologów sądowych, wspieranie ich w realizacji niezmiernie trudnych i odpowiedzialnych zadań.

Do Klubu Biegłego Psychologa 
zapraszamy psychologów pełniących funkcję biegłych sądowych lub zainteresowanych przygotowaniem się do orzecznictwa dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, a także pedagogów, lekarzy psychiatrów i innych osób współpracujących lub zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości.  Członkostwo nie wiąże się z żadnymi opłatami. 

Osoby zainteresowanych dołączeniem zapraszamy do wypełnienie formularza zgłoszenia >>
  Dla członkiń i członków Klubu organizowane są tematyczne spotkania (5 w ciągu roku). Obowiązują zapisy.  Będziemy o nich informować osoby, które zgłoszą się poprzez wypełnienie ww. formularza  mailowo oraz  w aktualnościach 

     

Klub Prawnika


Klub Prawnika to cykliczne, odbywające się co dwa miesiące, spotkania dyskusyjne skierowane do adwokatów, radców prawnych i prawników organizacji pozarządowych – prowadzących sprawy z udziałem dzieci, w tym sprawy, w których występują jako kuratorzy procesowi (lub prawników chcących prowadzić takie sprawy). Wykłady dotyczące różnych obszarów ochrony dziecka prowadzone są przez ekspertów z zakresu prawa i psychologii w formie wykładów online, seminarium lub warsztatów. Celem Klubu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności prawników w zakresie realizacji praw procesowych dziecka.

Informacje na temat spotkań Klubu Prawnika oraz link do zapisów umieszczane są na naszej stronie projektowej wspd.fdds.pl oraz w grupie Klubu Prawnika na Facebooku >>  O spotkaniach będziemy również informować w naszych aktualnościach.