Najczęściej zadawane pytania

Co znajdę na platformie?

Zasoby platformy edukacyjnej to przede wszystkim: 

 •   kursy e-learning dla dorosłych pogrupowane w 4 bloki tematyczne :

- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie
- Bezpieczna placówka
- Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych (aktualnie brak kursów)
- Przemoc i wykorzystywanie seksualne

(Po zakończeniu każdego z kursów prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, do której dostęp aktywuje się pod opisem kursu po jego ukończeniu.  Po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej użytkownik poniżej może pobrać i wydrukować certyfikat potwierdzający ukończenie kursu e-learning. Pobrany certyfikat będzie dostępny później także na koncie użytkownika.);

 •  kursy dla dzieci i młodzieży (dostęp do nich mają również dorośli użytkownicy, dla dzieci i młodzieży przygotowany został uproszczony system logowania);

 •  materiały edukacyjne - scenariusze zajęć, plakaty, ulotki, filmy, broszury, poradniki i in. (pliki dostępne są do pobrania i mogą być wykorzystywane w działaniach niekomercyjnych; nie dystrybuujemy wersji drukowanych, z wyjątkiem niektórych projektów edukacyjnych, o czym informujemy; w tym dziale dostępne są również podcasty, a także tzw. "narzędziownik" dla sieci Centrum Pomocy Dzieciom); materiały dostępne są również dla nieposiadających konta na platformie, a jedynie możliwość uzyskania zaświadczenia po realizacji zajęć z wykorzystaniem scenariusza tego wymaga;

 •  zapisy na szkolenia i konferencje (możliwość dokonania zapisu na wybrane wydarzenie dostępna jest po zalogowaniu się na platformę).

Podział na te kategorie uwzględnia lewe menu. Tu dodatkowo uwzględnione zostały również: aktualności oraz - w pozycji "Więcej" - podstawowe informacje  o Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, platformie, Klubie Biegłego Psychologa i Prawnika i wybranych kampaniach edukacyjnych Fundacji.

Z poziomu strony głównej dostępny jest wykaz zasobów pogrupowanych wg kategorii:

 • edukacja własna,
 • edukacja innych.

Każdy z ww. wykazów jest dodatkowo podzielony podkategorie, w których poszczególne pozycje linkują do konkretnych zasobów platformy dostępnych również z poziomu lewego menu.

Dlaczego do niektórych treści NIE MAM DOSTĘPU?

Niektóre zasoby (najczęściej szkolenia lub kursy e-learning) mogą mieć ograniczony dostęp. 

Najczęściej związane jest to z: 

 • dostępnością wyłącznie po zalogowaniu się na platformę
 • i/lub  określeniem dostępu dla określonych, zamkniętych grup adresatów.

Jak założyć KONTO?

Założenie konta, jak i korzystanie z zasobów platformy jest bezpłatne.

Formularz logowania i rejestracji dostępny jest z poziomu strony głównej - czarny przycisk u góry "KONTO". 

Bezpośredni link do rejestracji: Nowe konto (fdds.pl)

UWAGA! po wypełnieniu formularza na podany w nim adres e-mailowy wysyłane jest powiadomienie potwierdzające rejestrację wraz z linkiem aktywującym konto. W przypadku braku takiej wiadomości w skrzynce proszę również sprawdzić w folderze ze spamem/niechcianymi mailami, a jeżeli i tam wiadomości nie będzie - zapraszamy do kontaktu pod adresem edukacja@fdds.pl.Jak korzystać z profilu użytkownika?

Kliknij TUTAJ, aby poznać opcje dostępne w profilu użytkownika platformy.

Co mam zrobić, jeśli nie pamiętam hasła do konta?

 1. Przy formularzu logowania się - kliknij aktywny link "Nie pamiętam hasła / Я не пам'ятаю свій пароль".
 2. Otworzy się okno "Odzyskaj hasło", w którym należy wpisać adres e-mail podany przy rejestracji konta i kliknąć "Wyszukaj".
 3. Zaloguj się na swoje konto pocztowe - otrzymasz e-mail z linkiem zmiany hasła, który ważny jest przez 30 minut od momentu jego wysłania.
 4. Po kliknięciu w link wyświetli się okno zmiany hasła. Nowe hasło należy wpisać dwukrotnie i wybrać przycisk "Zapisz zmiany". Pamiętaj, że hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaku i zawierać przynajmniej 1 liczbę, 1 małą literę i 1 wielką.
 5. Po zapisaniu zmian zostaniesz przekierowana/przekierowany do głównej strony platformy, gdzie pojawi się informacja, że hasło zostało zmienione. Został_ś również zalogowana/zalogowany.

Jeżeli nie otrzymał_ś maila z linkiem zmiany hasła (zgodnie z p. 3) - skontaktuj się z nami mailowo: edukacja@fdds.pl. 

Dlaczego nie dochodzą do mnie POWIADOMIENIA z platformy?

Niektóre aktywności na platformie (np. rejestracja konta, zapisanie się na wydarzenie) związane są z automatycznie wysyłanym powiadomieniem mailowym. Niestety jednak niektóre konta pocztowe blokują  tego rodzaju wiadomości. Mogą trafiać również do spamu lub śmieci.

Aby zmniejszyć to ryzyko, sugerujemy dodanie adresu "fdds@support.smarteducation.pl" oraz "no-reply@fdds.pl do tzw. listy bezpiecznych nadawców. Proszę jednak pamiętać, że jest to wyłącznie adres systemowy. W  sprawach związanych z platformą zapraszamy do kontaktu pod adresem: edukacja@fdds.pl

Jakie są ZASADY ZAPISÓW na szkolenia?

Zasady zapisów przez platformę i rekrutacji do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach mogą różnić się w zależności od wydarzenia. Prosimy o szczegółowe zapoznawanie się z treścią ogłoszenia, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem edukacja@fdds.pl.

Aby móc się zapisać na szkolenie w kalendarzu wydarzeń stacjonarnych i online  oraz "Grupy zamknięte (dostęp dedykowany)" w dziale "Szkolenia i konferencje" należy mieć konto na platformie i zalogować się. 

Najczęściej stosowane formy zapisów i rekrutacji to:

 1. zapisy otwarte (dotyczą przeważnie webinarów i konferencji online), kiedy skorzystanie z przycisku "Zapisz się" przy ogłoszeniu jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników (UWAGA! jeżeli w trakcie rekrutacji napis na przycisku zmieni się na "Wyślij zgłoszenie" - oznacza to uruchomienie się listy rezerwowej,);

 2. zapisy z weryfikacją zgłoszeń na podstawie podstawowych danych Użytkownika platformy (dotyczących np. województwa) - wtedy na przycisku przy ogłoszeniu widnieje napis "Wyślij zgłoszenie", a akceptacja zgłoszenia potwierdzona zostaje powiadomieniem z platformy o zapisie (mail zatytułowany "Zapisano");

 3. rekrutacja w dwóch (lub więcej) krokach:
 • "Zapisz się"
 •  oraz - najczęściej - wypełnienie dodatkowego formularza zgłoszenia, dostępnego po zapisaniu się, a potwierdzającego spełnianie wymaganego profilu uczestnika (np. pracy z dziećmi w określonym wieku, pracy w danej dzielnicy Warszawy).

UWAGA! Powiadomienie mailowe o tytule "Zapisano" oznacza potwierdzenie dokonanie zapisu na wydarzenie, jednak nie przy każdym szkoleniu jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników (zgodnie z pkt. 3) 

Organizator ma również prawo odwołać szkolenie lub zmienić jego termin bez konieczności podawania przyczyny. O zmianach jednak zakwalifikowani uczestnicy są powiadamiani mailowo.

Zapisanie się na wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w szkoleniach otwartych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę >>

Czy dostanę ZAŚWIADCZENIE potwierdzające udział w organizowanym wydarzeniu/szkoleniu?

Jeżeli nie jest to inaczej określone w  ogłoszeniu o wydarzeniu edukacyjnym, zaświadczenia dostępne są po:

 • szkoleniach warsztatowych trwających dłużej niż 4 godziny,
 • konferencjach trwających powyżej 4 godzin,
 • warsztatowych szkoleniach online,
 • cyklach webinarów, stanowiących tematyczną całość,
 • kursach e-learning,

Dostęp do zaświadczenia zazwyczaj warunkowany jest wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej. Po wysłaniu formularza udostępnia się ono na stronie danego szkolenia/kursu  pod ewaluacją. Po jednorazowym pobraniu dokumentu dostępny jest on potem również w profilu Użytkownika w "Moje certyfikaty".

W ramach organizacji webinarów i innych krótkich form wykładowych (online lub stacjonarnych) co do zasady zaświadczenia nie są przewidziane. 


Dlaczego MUSZĘ MIEĆ KONTO, aby móc brać udział w szkoleniach?

Aby móc zapisać się/wysłać zgłoszenie na wydarzenie edukacyjne w rekrutacji prowadzonej przez platformę, należy być zalogowanym na swoje konto. Dzięki temu część potrzebnych informacji o kandydatach i uczestnikach uzyskujemy już z danych profilowych użytkownika. Usprawnia to również komunikację - i to zarówno przed szkoleniem, czy webinarem, jak już i po nim, szczególnie, gdy przewidziane zostały zaświadczenia potwierdzające udział w wydarzeniu, czy dodatkowe materiały. Ponadto, uzyskane w ten sposób zaświadczenia zapisują się na koncie użytkownika, skąd w każdym momencie można je pobrać. 

Regulamin udziału w szkoleniach otwartych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę >>


Jak dziecko może korzystać z KURSÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY?

Dla dzieci, które chcą zapoznać się z dedykowanym im kursem e-learning w dziale "Kursy dla dzieci i młodzieży", stworzony został osobny, uproszony panel rejestracji/logowania z ograniczonym dostępem do pozostałych funkcjonalności i zasobów platformy.

Formularz, w którym dziecko podaje wyłącznie swój wymyślony login/nick, dostępny jest z poziomu kursów TUTAJ.

Link bezpośredni: Platforma edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Skrócona rejestracja i logowanie uczniów (fdds.pl)

Czy mogę zamówić MATERIAŁY EDUKACYJNE?

Nie prowadzimy aktualnie sprzedaży naszych publikacji. Odeszliśmy również od drukowania materiałów w formie papierowej. Wyjątek stanowią tylko sytuacje, gdy wymaga tego realizowany projekt, ale wtedy są one zazwyczaj dedykowane wąskiej grupie odbiorców  określonych w danym projekcie. 
Wydawane materiały edukacyjne udostępniamy bezpłatnie na platformie do pobierania, ale również z możliwością ich powielania (drukowania), czy udostępniania innym (z podaniem źródła).  

Jeśli w danym materiale nie zaznaczono inaczej, objęty jest on licencją Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Tekst licencji dostępny na stronie http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/pl 

Jakimi prawami autorskimi są objęte zasoby platformy FDDS?

Jeśli w danym materiale nie zaznaczono inaczej, materiał udostępniany jest w ramach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Licencja nie obejmuje jednak zdjęć, filmów i materiałów graficznych.

Czyli:
 1. można korzystać z materiałów w celach niekomercyjnych;
 2. musi być oznaczenie autorstwa FDDS;
 3. można dokonywać zmian na bazie utworu.

Tekst licencji dostępny na stronie http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/pl/ 

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?
Skontaktuj się z nami mailowo:edukacja@fdds.pl