[[ratingoutline]]

  • Seria filmów „Będę świadkiem”


    Materiał filmowy przygotowujący dzieci do składania zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci. Cztery animacje poruszają kwestie praw i obowiązków dziecka występującego w roli świadka, tłumaczą jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań oraz jaki przebieg ma składanie zeznań.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze