[[ratingoutline]]

 • Scenariusz wizyty studyjno-edukacyjnej w CPD dla studentów prawa


  Organizacja wizyt studyjno-edukacyjnych dla studentów prawa zainteresowanych obszarem ochrony praw dziecka to propozycja dla Centrów Pomocy Dzieciom powstających w ramach sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

  To efektywna forma edukacji oraz informacji zarówno o prawach dziecka, przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci oraz o interdyscyplinarnym modelu pomocy dziecku w CPD. To forma propagowania praw dziecka kierowana jest do przyszłych profesjonalistów, którzy mogą wybrać ten obszar jako drogę zawodową.

  Czas trwania: 6 g. dydaktycznych.

  Cele wizyty:

  • zaprezentowanie misji, wizji i obszarów działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę;
  • zaprezentowanie standardów działania Centrum Pomocy Dzieciom;
  • zaprezentowanie pomieszczeń Centrum Pomocy Dzieciom, zwłaszcza Przyjaznego Pokoju Przesłuchań;
  • przekazanie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych;
  • uwrażliwienie na przeżycia dziecka uczestniczącego w procedurach karnych;
  • pokazanie roli prawnika w sprawach z udziałem dzieci.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze