[[ratingoutline]]


  • Plakat I edycji kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce organizowanej pod hasłem "Dziękuję za wysłuchanie". Kampania ma na celu uwrażliwienie i upowszechnienie wiedzy na temat wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. 


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze