[[ratingoutline]]

  • Scenariusz warsztatów dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych


    Okładka scenariusza warsztatów dla zespołów interdyscyplinarnych. Ze zdjęciem 4 osób, na przodzie uśmiechnięta młoda kobieta.Scenariusz 8-godzinnych warsztatów dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i profesjonalistów powoływanych przez zespoły grup roboczych. Celem warsztatów jest usprawnienie współpracy,

    Czas trwania: 8x45 minut


    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze