[[ratingoutline]]

  • Broszura dla profesjonalistów


    Treść publikacji pochodzi z przewodnika opracowanego przez Fondazione Cesvi wraz z psychologami z Associzione Bambini nel Tempo (Stowarzyszenie „Dzieci w Czasie”) na potrzeby programu zapobiegania i przeciwdziałanie krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci.

    Broszura została przetłumaczona i wydana w ramach projektu The PEARLS.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze