[[ratingoutline]]


  • Ulotka zawierająca spisane prawa dziecka - ofiary/świadka przestępstwa. Przygotowana została w ramach programu ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych i kampanii "Dziecko - świadek szczególnej troski" pn. "Wysoki sądzie - mam prawo się nie bać". 


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze