[[ratingoutline]]

  • Plakat kampanii "Za drzwiami"


    Pionowe zdjęcie fragmentu korytarza w bloku z drzwiami. Napis Za tymi drzwiami mieszka Maja. I numer telefonu alarmowego 112Plakat z apelem by reagować w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci. Powstał w czasie pandemii, podczas której stwierdzono wzrost przypadków krzywdzenia dzieci.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze