[[ratingoutline]]

  • Publikacja informacyjna dla nastolatków


    Poradnik skierowany jest do nastolatków, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje nastolatków do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze