[[ratingoutline]]

  • Broszura dla młodzieży w wieku 12 - 18 lat


    Czerwono-malinowa prostokątna pionowa okładka broszury. W centralnej części narysowana jest postać trzymającą w ręku paragrafPublikacja skierowana jest do dzieci uczestniczących jako osoby pokrzywdzone w postępowaniu karnym. Zawiera podstawowe, ale praktyczne informacje na temat roli kuratora procesowego oraz przebiegu procedury karnej. 


    Broszura dostępna jest również w j. ukraińskim - TUTAJ.


    UWAGA!  W związku z nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 29 sierpnia 2023 r. zmienione zostało nazewnictwo, w związku z czym korzystając z publikacji określenie  „kurator procesowy” należy zastąpić nazwą „reprezentant dziecka. W pozostałym zakresie publikacja zawiera informacje aktualne. 

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze