Webinar: "Budowanie rezyliencji - jak rodziny, szkoły i społeczności mogą wspierać pozytywny rozwój dzieci z doświadczeniem krzywdzenia" - dr Michael Ungar

Kliknij link https://edukacja.fdds.pl/mod/url/view.php?id=1737, aby otworzyć zasób.