Webinar: "Budowanie rezyliencji" / "Підтримка резильєнтність"

Nagranie webinaru z tłumaczeniem na j. polski i z napisami w j. ukraińskim.

  • "Budowanie rezyliencji - jak rodziny, szkoły i społeczności mogą wspierać pozytywny rozwój dzieci z doświadczeniem krzywdzenia" - dr Michael Ungar
  • “Підтримка резильєнтність. 9 способів, як сім’ї, школи та громади можуть допомогти дітям, які постраждали від насильства” - д-р Майкл Ангер

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=b51Jgpc234k, aby otworzyć zasób.