[[ratingoutline]]

 • Scenariusze lekcji na temat przemocy rówieśniczej

  Dwie lekcje "Twoja reakcja ma znaczenie" i "Zachowania, które ranią" adresowane do osób uczniowskich ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych na temat przemocy rówieśniczej.

  Czas trwania:  2x45 minut (lekcje można realizować rozłącznie).

  Cele zajęć:

  • przekazanie wiedzy na temat różnych form przemocy rówieśniczej;
  • pokazanie, w jaki sposób można reagować w sytuacji przemocy;
  • uwrażliwienie na konsekwencje przemocy dla osób, które jej doświadczają
  • przedstawienie różnych postaw osób będących świadkami przemocy rówieśniczej.

  Scenariusze powstałe w ramach akcji STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNCZEJ #ramięwramię.

   Szczegółowe informacje na temat akcji dostępne są na stronie:www.everydayme.pl/marki/head-and-shoulders/ab

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze