[[ratingoutline]]

  • "CPD. Przewodnik dla instytucji prowadzących placówkę pomocową dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem"


    Prostokątny, pionowy obrazek z domkiem, przypominającym rysunek dziecka. Na niebieskim tle. Centrum Pomocy DzieciomPrzewodnik zawiera teoretyczne podstawy funkcjonowania Centrów Pomocy Dzieciom, ujęte w dziesięć standardów oraz szczegółowy opis ich praktycznego wdrażania. Materiał został opracowany na podstawie doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz europejskich krajów, prowadzących podobne placówki.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze