Vlog prezentujący Centrum Pomocy Dzieciom

Nagranie przygotowane zostało we współpracy z Fundacją Court Watch Polska.

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=KsLxqYkLaR0&t=590s, aby otworzyć zasób.