logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Szkolenie dla prawników 7 grudnia w Warszawie

20.11.2018

Serdecznie zapraszamy prawników zainteresowanych tematyką ochrony dzieci przed krzywdzeniem do udziału w bezpłatnym szkoleniu, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat prawnych oraz psychologicznych aspektów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szkolenie obejmować będzie zagadnienia ochrony dziecka przed krzywdzeniem oraz rolę prawnika w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. W działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy, szczególnie wobec dzieci istotne jest, aby wymieniać doświadczenia, dobre praktyki i zdobywać wiedzę o rozwiązaniach pomocnych w zatrzymaniu przemocy.

Zgłoś swój udział