Tematyka

 •  14. Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci" odbyła się w dniach 7-8.06.2022 r.

  Wkrótce rozpoczną się zapisy na tegoroczną edycję! 

  • Informacje ogólne

   Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” to największe w Polsce wydarzenie na temat przeciwdziałania przemocy wobec małych dzieci do 6. r. ż., organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę od 2008 roku.

   Konferencja kierowana jest do specjalistów - przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz rodzin z małymi dziećmi, psychologów, przedstawicieli sektora ochrony zdrowia (pielęgniarek, lekarzy, położnych), pomocy społecznej (pracowników socjalnych, asystentów rodzin), wymiaru sprawiedliwości (policjantów, sędziów, kuratorów) oraz przedstawicieli edukacji (nauczycieli przedszkolnych i żłobkowych, pedagogów). Co roku skupia wielu profesjonalistów z całej Polski. 

   Podczas konferencji poruszamy zagadnienia związane z profilaktyką krzywdzenia dzieci, prezentowane są dobre praktyki z kraju i zagranicy oraz najnowsze wyniki badań. Konferencja stanowi też dobrą okazję do dyskusji nad systemowymi rozwiązaniami, mającymi na celu zapobieganie przemocy wobec najmłodszych.