REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI!

Strona kampanii FDDS wraz z praktycznymi wskazówkami JAK reagować w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka lub zauważenia  przemocy.

Kliknij link https://fdds.pl/co-robimy/kampanie/reaguj.html, aby otworzyć zasób.