"Nie ma dzieci uchodźców - są dzieci!" - Spotify FDDS

Rozmowa z Mariną Hulią, Magdą Górską i Anną Szczepaniak (październik 2021 r.).