"ONI, WY, MY - kilka słów o różnicach"

Nagranie webinaru z dn. 5.05.2022 r. z udziałem Elżbiety Czyż i Lenura Kerymov z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=RPtYQ9fo8yc, aby otworzyć zasób.