Zasady ochrony dzieci przed krzywdzeniem w sytuacji kryzysu humanitarnego

Pakiet zasad dla organizacji i instytucji, których personel i wolontariusze mają bezpośredni kontakt z dziećmi w kryzysie uchodźczym.