"Jak wspierać dzieci w przeżywaniu trudnych emocji w związku z wojną" - YouTube FDDS

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=36FkN9Cafbw, aby otworzyć zasób.