"Porozmawiajmy o wojnie w Ukrainie"

Link do książeczki i filmu, które mogą pomóc przeprowadzić rozmowę z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Książeczka dostępna jest w materiałach edukacyjnych w bloku tematycznym "Przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci" oraz "Rodzicielstwo i wychowanie".

Kliknij link https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=423#, aby otworzyć zasób.