Інформація для людей які опікуються дітьми з Украïни, які перебувають у Польщі без батьків (opiekun tymczasowy)

Broszura dla opiekunów dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce bez rodziców.

Kliknij na link ulotka_dorosli_opiekunUA.pdf, by wyświetlić plik.