Вікові реакції на травматичні події

Reakcje związane z wiekiem na traumatyczne wydarzenie. Dostępne również w językach: rosyjski

Kliknij na link age-related-reactions-factsheet-uk.pdf, by wyświetlić plik.