Program 18. Ogólnopolskiej konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”, online

 

17. 10, NIEDZIELA – Spektakl teatralny „To my jesteśmy przyszłością” reżyseria: Jakub Skrzywanek

18.10, PONIEDZIAŁEK

9.00-9.15

Otwarcie konferencji i powitania

9.15-10.45

Sesja inauguracyjna

Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku

Justyna Podlewska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

Moderacja: Olga Trocha

10.45-11.00

Przerwa

11.00-12.30

Sesje równoległe

Terapeutyczna rola procesu sądowego
w sprawach dotyczących dzieci

dr Magdalena Najda, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w BiałymstokuModeracja: Katarzyna Kłobukowska

Jak redukować ryzyko wykorzystywania seksualnego dzieci?

Iza Jąderek – Edukacja seksualna jako narzędzie profilaktyki 

dr Iwona Chmura-Rutkowska – Jak przeciwdziałanie stereotypom redukuje zagrożenie wykorzystywaniem seksualnym? 

Ewa Dziemidowicz – Bezpieczeństwo w internecie jako profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci

Moderacja: Marta Skierkowska

15.00-16.30

Sesja równoległe

Metodyka przesłuchiwania dziecka – trudne przesłuchania

Linda Cordisco Steele, National Children’s Advocacy Center, USA


Moderacja: Maria Keller-Hamela

Osoby nieheteronormatywne jako grupa szczególnego ryzyka wiktymizacji

prof., dr hab. Grzegorz Iniewicz, UJ – Młodzież LGBT+. Niewidoczność, stygmatyzacja, wykluczenia

dr hab. Paweł Rudnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa i dr Marzanna Pogorzelska – Przemoc homofobiczna w szkołach – symptomy i strategie radzenia sobie z przemocą przez osoby pokrzywdzone

Anna Czołnik i Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Jak wspierać nastolatków doświadczających przemocy homo- i transfobicznej,

Moderacja: Ewa Dziemidowicz

16.30-16.45

Przerwa

16.45-18.15

Sesja plenarna im. Aliny Margolis-Edelman

Wręczenie XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Ocena medyczna dziecka w przypadku podejrzenia wykorzystywania seksualnego – zaspokojenie jego potrzeb diagnostycznych i terapeutycznych

prof. dr Martin A. Finkel, Uniwersytet Rowan, USA

prowadzenie: Marta Skierkowska

19.10, WTOREK

9.00-10.30

Sesja plenarna

Systemowa analiza przypadków śmierci dzieci – panel dyskusyjny

Minister Andrzej Dera, Kancelaria Prezydenta RP

Joanna Gorczowska,

Katarzyna Katana, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Renata Szredzińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Moderacja: Paulina Nowosielska

10.30-10.45

Przerwa

10.45-12.15

Sesje równoległe

Potrzeby dziecka związane
z interwencją w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
z perspektywy zgłoszeń do 116111 
 
Michalina Kulczykowska¸ FDDS

Katarzyna Łukasiuk-Kalska, FDDS

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie – nowelizacja ustawy panel dyskusyjny
Prowadzenie: Justyna Podlewska

Joga świadoma traumy

Carolina Const, Sister Moon

Moderacja: Katarzyna Smolińska

15.00-16.30

Sesja plenarna

Budowanie rezyliencji – jak rodzina, szkoła i społeczność lokalna mogą wspierać pozytywny rozwój dzieci z doświadczeniem krzywdzenia 

dr Michael Ungar, Uniwersytet Dalhousie, Kanada

Moderacja: Renata Szredzińska

16.30-16.45

Przerwa

16.45-18.15

Sesje równoległe

Od stresu do siły – jak pomóc dzieciom, by mogły więcej niż tylko przetrwać

dr Gordon Neufeld, Neufeld Institute, Kanada
Moderacja: Joanna Bylinka-Stoch

Dezinstytucjonalizacja dziecka – czemu nie jesteśmy w Polsce na nią gotowi? – panel dyskusyjny

Anna Krawczak, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW

Agnieszka Sikora, Fundacja Po DRUGIE

Joanna Luberadzka-Gruca, Fundacja Polki Mogą Wszystko

Moderacja: Przemysław Wilczyński

20.10, ŚRODA

9.00-10.30

Sesja plenarna

Trauma dziecięca

prof. Svenja Taubner, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy

Alfred Walter, Uniwersytet w Heidelbergu, NiemcyModeracja: dr Anna Szczepaniak

Rola kuratora procesowego małoletniego pokrzywdzonego  rzeczywistość, wyzwania i kierunki zmian

dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński

Olga Trocha, Kancelaria radcy prawnego

Aleksandra Malinowska-Bizon, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

dr Marta Flis-Świeczkowska, FDDS, UG

Moderacja: Dawid Świeczkowski

10.30-10.45

Przerwa

10.45-12.15

Sesje równoległe

Pomoc i profilaktyka – systemowe przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

Joanna Włodarczyk i Katarzyna Makaruk, FDDS – Lokalna oferta wsparcia i pomocy dla dzieci pokrzywdzonych w Polsce. Wyniki badania

Beata Wojtkowska, FDDS – Centrum Pomocy Dzieciom jako model skutecznej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem 

Katarzyna Roguszewska, FDDS – Polityka Ochrony Dzieci jako narzędzie do wdrażania standardów Ochrony Dzieci

Moderacja: dr Monika Sajkowska

"Dom w butelce" – o konsekwencjach dorastania w rodzinie
z problemem alkoholowym

Agnieszka Jucewicz, Gazeta Wyborcza

Magdalena Kicińska,

dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Fundacja Batorego

dr Małgorzata Klecka, 

Prowadzenie: Justyna Dżbik-Kluge

Systemowa analiza przypadków śmierci dzieci – WARSZTAT (liczba miejsc ograniczona, zapisy online 19.10.2021)

Jolanta Zmarzlik, FDDS

Anna Krawczak, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW

 

15.00-16.30

Sesje plenarna

Wykraczając poza teorię alienacji rodzicielskiej – relacyjne przyczyny odrzucenia rodzica przez dziecko po rozwodzie

Karen Woodall, Nick Woodall, Family Separation Clinic, Wielka Brytania

Moderacja: Renata Szredzińska

16.30-16.45

Przerwa

16.45-18.15

Sesje równoległe

Uważność i dobrostan osób profesjonalnie pomagającym dzieciom

Marta Iwanowska-Polkowska, Manufaktura Rozwoju

Zuzanna Ziomecka, Wyspa Spokoju, WellCome Institute

Prowadzenie: Łada Drozda