Ramowy program 18. Ogólnopolskiej konferencji "Dziecko pokrzywdzone przestępstwem"

 17.10, niedziela – Spektakl teatralny

18.10, poniedziałek

9.00-9.15

Otwarcie konferencji i powitania

9.15-10.45

Sesja plenarna

 

Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku

10.45-11.00

Przerwa

11.00-12.30

Sesje równoległe

 

Terapeutyczna rola procesu sądowego
w sprawach dotyczących dzieci.

Wykorzystywanie seksualne dzieci

15.00-16.30

Sesja równoległe

Metodyka przesłuchiwania dziecka – trudne przesłuchania

 

Osoby nieheteronormatywne jako grupa szczególna ryzyka wiktymizacji.

 

16.30-16.45

Przerwa

16.45-18.15

Sesja plenarna

 

Medyczne aspekty krzywdzenia dzieci
Wręczenie XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Ocena medyczna dziecka w przypadku podejrzenia wykorzystywania seksualnego – zaspokojenie jego potrzeb diagnostycznych i terapeutycznych - Prof. dr Martin A. Finkel 

 

19.10, wtorek

9.00-10.30

Sesja plenarna

 

Systemowa analiza przypadków śmierci dzieci 

10.30-10.45

Przerwa

10.45-12.15

Sesje równoległe

 

 Interwencja w szkole oczami dziecka kontaktującego się z telefonem zaufania 116 111 – największe trudności, wyzwania, bariery w szukaniu pomocy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Joga świadoma traumy – WARSZTAT

15.00-16.30

Sesja plenarna

Budowanie rezyliencji – jak rodzina, szkoła i społeczność lokalna mogą wspierać pozytywny rozwój dzieci z doświadczeniem krzywdzenia  -dr Michael Ungar 

16.30-16.45

Przerwa

16.45-18.15

Sesje równoległe

 

Dawanie dzieciom siły

Dezinstytucjonalizacja dziecka – czemu nie jesteśmy w Polsce na nią gotowi?

Systemowa analiza przypadków śmierci dzieci - WARSZTAT


20.10, środa

9.00-10.30

Sesja plenarna

 

Reprezentacja dziecka - pełnomocnik

Trauma dziecięca

10.30-10.45

Przerwa

10.45-12.15

Sesje równoległe

 

Pomoc i profilaktyka - systemowe przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

"Dom w butelce" - o konsekwencjach dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym

15.00-16.30

Sesje plenarna

 

Wykraczając poza teorię alienacji rodzicielskiej – relacyjne przyczyny odrzucenia rodzica przez dziecko po rozwodzie - Karen Woodall, Nick Woodall 

16.30-16.45

Przerwa

16.45-18.15

Sesje równoległe

 

Wsparcie profesjonalistów pomagającym dzieciom

 

*program może ulec zmianie
** Na warsztaty obowiązywać będzie osobna rejestracja.