Program 19. Ogólnopolskiej Konferencji "Dziecko pokrzywdzone przestępstwem" w dn. 17-19.10.2022 r.

17 października (poniedziałek)

SPEKTAKL


18 października (wtorek) 9:00 - 18:15

9:00 POWITANIE

9:15 - 10: 45 SESJA PLENARNA

Co się sprawdza w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci?

11:00 - 12:30 SESJE RÓWNOLEGŁE

 1. Prawo wobec upływu czasu - przedawnienie przestępstw przeciwko dzieciom.
 2. Terapeutyczna praca grupowa z rodzinami z doświadczeniem krzywdzenia.
15:00 - 16: 30 SESJE RÓWNOLEGŁE

 1. Nieprawidłowe zachowania seksualne nieletnich - jak możemy im przeciwdziałać?
 2. Rola ojców w zapobieganiu krzywdzeniu dzieci.

16:45 - 18:15 SESJE RÓWNOLEGŁE

 1. Wspieranie odporności psychicznej dzieci doświadczających krzywdzenia.
 2. Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku.19 października (środa) 9:00 - 18:15

9:00 - 10: 30 ESJA PLENARNA

Doświadczenia traumatyczne a rozwój dzieci.

10:45 - 12:15 SESJE RÓWNOLEGŁE

 1. Przedstawianie przemocy w przekazach medialnych.
 2. Przesłuchiwanie małych dzieci pokrzywdzonych przestępstwem.
 3. Medyczne aspekty krzywdzenia dzieci. Sesja im. Aliny Margolis-Edelman.
15:00 - 16: 30 SESJE RÓWNOLEGŁE

 1. Kurator procesowy w ochronie praw dziecka pokrzywdzonego przestępstwem.
 2. Czy klaps to przemoc? O uwarunkowaniach i interwencji w przypadku stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

16:45 - 18:15 SESJA PLENARNA

Bezpieczeństwo dzieci w kryzysie uchodźczym.* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie do dnia konferencji.