Joanna Włodarczyk

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2022 pracowała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zrealizowała wiele badań z obszaru przemocy wobec dzieci, dobrego rodzicielstwa, kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami w internecie. Autorka szeregu publikacji badawczych. Współpracuje z Fundacją Share the Care, współprowadzi podcast Wspólne dzieci = wspólne obowiązki.