Magda Winiarska-Smoczyńska

Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Uniwersytetu Warszawskiego (Diagnoza Kliniczna Dziecka i jego Rodziny) oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja. W trakcie całościowego psychodynamiczno-systemowego szkolenia w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii UJ. W Fundacji pracuje terapeutycznie z dziećmi, prowadzi diagnozę i terapię dzieci, terapię diady rodzic-dziecko oraz konsultacje z rodzicami w zakresie trudności wychowawczych i emocjonalnych. Współpracuje z Ośrodkiem Regeneracja. Ma wieloletnie doświadczenie współpracy z ośrodkami i zespołami przedszkolnymi.

< wróć