Psycholożka, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, studiów podyplomowych z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja oraz całościowego szkolenia w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii UJ. Odbyła szkolenie z metod pracy z rodzinami opartej na mentalizowaniu w Anna Freud Center w Londynie oraz pogłębioną część szkolenia z zastosowania mentalizowania w pracy grupowej. Ukończyła specjalistyczne 96-godzinne studium z zakresu przeciwdziałania depresji poporodowej. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje terapeutycznie z rodzinami z małymi dziećmi.

< wróć