Justyna Wichot-Dreghiciu

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, pod koniec pięcioletniego kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin NA SZKLAKU. Posiada ukończony kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych oraz uprawnienia do pracy metodą wideotreningu komunikacji. W Fundacji prowadzi psychoterapię, warsztaty umiejętności rodzicielskich, konsultacje wychowawcze i wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku do 6 r.ż. Aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

< wróć