Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Ukończyła pięcioletnie kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin NA SZKLAKU. Posiada uprawnienia do pracy metodą wideotreningu komunikacji. W Fundacji prowadzi psychoterapię, warsztaty umiejętności rodzicielskich, konsultacje wychowawcze i wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku do 6 r.ż. 

< wróć