Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła podyplomowe studium „Komunikacja społeczna i media” w Polskiej Akademii Nauk. Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także programów edukacyjnych dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiada m.in. za Politykę Ochrony Dzieci i ewaluację, w lutym 2024 r.  objęła stanowisko prezeski zarządu Fundacji.

< wróć