Psycholog, doktor nauk medycznych, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie. Psychoterapeutycznie kształcona w Laboratorium Psychoedukacji, uzupełnieniem edukacji jest stała ścieżka szkoleń w Anna Freud Center w Londynie. W 2019 odbyła staż kliniczny w strukturach NHS Oxford. 

W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest koordynatorką zespołu klinicznego Centrum Pomocy Dzieciom. Specjalizuje się w pracy z wczesnodziecięcą traumą relacyjną małych pacjentów, którzy doświadczyli różnych 
form przemocy ze strony bliskich opiekunów.  

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu traumy i psychoterapii dzieci i młodzieży. 
Jest autorką wielu publikacji naukowych. Od wielu lat koordynuje rozwój programu „Rodzic jak Latarnia morska - terapia grupowa oparta na mentalizacji” w filiach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz w kolejnych placówkach klinicznych. W ostatnim czasie uzyskała tytuł superwizora i trenera programu Lighthouse Parenting Programme MBT.

< wróć