Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Fundacji udziela konsultacji prawnych z zakresu prawa rodzinnego i karnego. Prowadzi szkolenia z prawnych aspektów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

< wróć