Psycholożka, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kończy specjalizację z psychologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz 4 - letnie całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii atestowane przez PTP, obecnie w trakcie certyfikacji. Ukończyła roczne szkolenie „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci” organizowane przez PTP i Fundację Dzieci Niczyje (obecnie Fundację Dajemy Dzieciom Siłę) oraz w ramach międzynarodowego projektu Promise przy udziale National Children’s Advocacy Center kurs przygotowujący do przesłuchania dzieci w sprawach karnych „Promise forensic interview with avatar practice”. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw oraz wiele innych specjalistycznych szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii. Obecnie szkoli się z zakresu psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. Szczególnie zainteresowana paradygmatem psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w placówkach oświatowych oraz przez 12 lat w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim na oddziale młodzieżowym. . W Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku zajmuje się konsultacjami oraz psychoterapią indywidualną dzieci oraz ich opiekunów. Prowadzi grupy rozwojowo-edukacyjne dla młodzieży oraz edukacyjno-terapeutyczne programy grupowe dla rodziców jak również szkolenia dla profesjonalistów

< wróć