Alicja Budzyńska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów Problemy Rodziny w Instytucje Profilaktyki i Resocjalizacji UW, ze specjalizacją zawodową w zakresie psychologii sądowej. Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków, a także certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Niebieska Linia. W Fundacji zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin (praca indywidualna i grupowa), a także wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Prowadzi Klub Biegłego Psychologa. Prowadzi szkolenia i superwizje dla profesjonalistów, w szczególności dla sędziów rodzinnych, karnych, prokuratorów i innych prawników oraz biegłych psychologów i innych specjalistów, w zakresie identyfikacji krzywdzenia dzieci i interwencji prawno-psychologicznej, procedur karnych i cywilnych z udziałem dzieci. Prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej i UW oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w zakresie psychologii sądowej. Jest autorką licznych publikacji i programów szkoleniowych.

< wróć