Chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy i angażujemy rodziców by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy! 

Prowadzimy działania edukacyjne dla profesjonalistów pracujących z dziećmi: nauczycieli, opiekunów, pedagogów, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek, policjantów, prawników etc., którzy mogą zidentyfikować problem i interweniować. Organizujemy szkolenia, seminaria, konferencje, webinary, które dotyczą różnych form problemu krzywdzenia dzieci, m.in. przemocy domowej i rówieśniczej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbywania, zagrożeń w internecie. Przekazujemy wiedzę i umiejętności z różnych obszarów: diagnozy, interwencji, pomocy terapeutycznej, działań profilaktycznych. Realizujemy zarówno krótkie szkolenia uwrażliwiające, jak i pogłębione kursy zawodowych umiejętności. Opracowujemy publikacje, które mogą dotrzeć do szerokiego grona profesjonalistów – poradniki, broszury, ulotki. Tworzymy i udostępniamy kursy e-learningowe.

Więcej o działaniach Fundacji Dajemy Dzieciom Silę: fdds.pl 

Zachęcamy również do wysłuchania podcastu pn. „Ala z elementarza ratuje świat”, będącego wspomnieniem o Alinie Margolis - Edelman, założycielce Fundacji, w 100-lecie jej urodzin. To poruszający wywiad rzeka, który przybliża niesamowitą osobę – „Pediatrę Świata”, a także historię początków działań na rzecz ochrony dzieci w dobie transformacji ustrojowej. Podcast dostępny jest na fundacyjnym koncie Spotify: Ala z elementarza ratuje dzieci - rozmowa dr Moniki Sajkowskiej i Michała Szymańczaka - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | Podcast w SpotifyMożesz nas też obserwować  m.in. na: