O Fundacji

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ działa od 1991 roku. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem.

Realizując naszą misję:

  • edukujemy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić,
  • pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda,
  • uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania,
  • oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną,
  • wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

Jesteśmy także polskim liderem w zakresie profesjonalnej edukacji nt. problemu krzywdzenia dzieci.

Odpowiadając na potrzeby psychologów, pedagogów, nauczycieli, prawników, policjantów, pracowników opieki społecznej itp. w zakresie poszerzania kompetencji związanych z problemem krzywdzenia dzieci, przygotowujemy m.in. konferencje, seminaria, szkolenia tradycyjne i e-learningowe, webinary, wydawnictwa, scenariusze zajęć, filmy edukacyjne, czy raporty badawcze. Każdego roku w naszych wydarzeniach bierze udział ok. 15 000 profesjonalistów z całego kraju.

Więcej na fdds.pl


 


Last modified: czwartek, 18 lutego 2021, 12:11