Adres korespondencyjny:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa


Kontakt mailowy w sprawach związanych z obsługą i zasobami platformy oraz rekrutacjami i zapisami: edukacja@fdds.pl