O platformie

Platforma edukacyjna edukacja.fdds.pl jest miejscem integrującym nasze zasoby edukacyjne dotyczące problemu krzywdzenia dzieci i jego profilaktyki.  Platforma dedykowana jest profesjonalistom. 

Wśród dostępnych materiałów znajdują się zarówno kursy e-learning dla dorosłych i publikacje pozwalające na podniesienie kompetencji profesjonalistów w zakresie problemu przemocy czy wykorzystywania dzieci, jak i gotowe narzędzia, które można wykorzystywać w edukacji profilaktycznej dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. Przez platformę prowadzimy również zapisy na większość naszych szkoleń, webinarów i inne wydarzenia edukacyjne.

Przygotowane przez nas materiały zostały opracowane z wykorzystaniem interaktywnych metod edukacyjnych. Użytkownicy uczą się nt. problemu krzywdzenia dzieci nie tylko za pomocą publikacji tekstowych, ale także m.in. za pomocą filmów, obrazów czy animacji. W naszych materiałach często wykorzystujemy opisy przypadków i sytuacje z życia.

Oferta platformy jest bardzo szeroka, a odpowiednie kursy i materiały można odnaleźć za pomocą przypisanych im kategorii tematycznych

Zasoby edukacyjne FDDS dają możliwość nabycia kompetencji oraz używania narzędzi edukacyjnych w następujących obszarach:

  • Bezpieczna placówka
  • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie
  • Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych
  • Komercyjne wykorzystywanie dzieci
  • Przemoc i wykorzystywanie seksualne
  • Rodzicielstwo i wychowanie


Zasoby platformy zostały posegregowane wg działów:

  • kursy e-learning dla dorosłych
  • kursy dla uczniów do wykorzystania np. na lekcjach albo jako prace domowe (aby uczniowie mogli je zrealizować, muszą dokonać uproszczonej rejestracji z poziomu kursów, ustalając jedynie nick i hasło);
  • materiały edukacyjne dla profesjonalistów do edukacji własnej, jak i do wykorzystania podczas realizacji zajęć z dziećmi i/lub rodzicami/opiekunami;
  • szkolenia i konferencje - z informacjami o bieżących rekrutacjach otwartych na nasze wydarzenia.

 

Korzystanie z platformy i zgromadzonych na niej materiałów jest bezpłatne.