Od ponad 20 lat związana jest z sektorem pozarządowym. Inicjatorka, twórczyni i koordynatorka kampanii i projektów społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.  Edukatorka finansowa, specjalistka w zakresie tworzenia i oceny biznesplanów oraz strategii rozwoju dla początkujących organizacji pozarządowych. Ekspertka w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest członkinią zespołu programu Standardy Ochrony Dzieci, Specjalizuje się we wdrażaniu standardów i upowszechnianiu wiedzy z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci:  w obszarze podróży i turystyki, placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych oraz ośrodków dla cudzoziemców. 

< wróć