Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Studium Terapii Rodzin. Jest certyfikowanym trenerem T.S.R Thomasa Gordona i Programu SAFE Karla Brischa (Secure Attachment Family Education), posiada uprawnienia do prowadzenia grup metodą TZA-ART "Trening zastępowania agresji” a także wideotreningu komunikacji. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu pracy terapeutycznej z rodzinami, w tym specjalistycznym studium pracy terapeutycznej z kobietą i jej rodziną w temacie depresji w okresie okołoporodowym oraz szkoleniu z grupowej metody pracy terapeutycznej Lighthouse Parenting Programme based on MBT prowadzonego przez Anna Freud Center w Londynie. W Fundacji pracuje jako psychoterapeutka osób dorosłych – rodziców dzieci do 6 r.ż.. Współautorka scenariuszy zajęć dla rodziców z obszaru profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz szkoleń dla profesjonalistów pracujących w tym obszarze.

< wróć