Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia w zakresie diagnozy i pracy z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie. W Fundacji od ponad 20 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w sytuacji przemocy i kryzysu w rodzinie. Certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi szkolenia dla różnych grup profesjonalistów w obszarze problematyki dziecka krzywdzonego i przemocy w rodzinie. Superwizuje zespoły interdyscyplinarne, zespoły placówek opiekuńczo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Od wielu lat prowadzi zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

< wróć