Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z Pomocy Humanitarnej na UW. W Fundacji odpowiada m.in. za organizację konferencji i szkoleń oraz standaryzacje materiałów edukacyjnych. Autorka i współautorką scenariuszy i modułów szkoleniowych dotyczących MHPSS i pierwszej pomocy psychologicznej oraz bezpieczeństwa w internecie. Brała udział w około 100 piknikach edukacyjnych organizowanych w całej Polsce dla dzieci i młodzieży nt. bezpieczeństwa w sieci. Trenerka TeamUp. Prowadzi zajęcia "Ochrona dziecka przed krzywdzeniem" dla studentek i studentów pedagogiki UW.


< wróć