logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Nasi eksperci

Mirosława Gorgol-Bujalska

Miroslawa-Gorgol-Bujalska-kolko-150pxAbsolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, socjoterapeuta. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w sytuacji przemocy i kryzysu w rodzinie. Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się problematyką krzywdzenia dzieci i przemocy w rodzinie. Superwizuje zespoły interdyscyplinarne, zespoły  placówek opiekuńczo-wychowawczych, zespoły psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacji pozarządowych.


Prowadzone szkolenia:
- "Identyfikacja przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka"
- "Interwencja w przypadku przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka"
 czytaj więcej o ww. szkoleniach >>