[[ratingoutline]]

 • Pakiet materiałów do realizacji zajęć z dziećmi w wieku I i II klasy SP

  Пакет матеріалів укр >>

  kolorowa okładka scenariuszy "Sieciakowe lekcje"

  Lekcje prowadzone na podstawie scenariuszy zapoznają uczniów i uczennice z przygodami Sieciaków, uczą zasad bezpieczeństwa online i zachęcają dzieci do dołączenia do sieciakowej drużyny.

  Zajęcia poświęcone są 5 zasadom bezpiecznego korzystania z internetu:

  • prywatności,
  • równowadze w korzystaniu z internetu i urządzeń ekranowych,
  • reagowaniu na zagrożenia,
  • wzajemnego szacunku,
  • ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

  Scenariusze uzupełnione są kartami pracy dla dzieci. Przygotowana została również propozycja dyplomu, który można wydrukować dla dzieci po ukończeniu przez nie całego cyklu zajęć.

  Adresaci: klasy I-II szkół podstawowych

  Czas trwania: 6 x 45 minut


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

 • Пакет матеріалів для проведення уроків з дітьми 1 та 2 класів початкової школи

  Уроки на основі цих матеріалів знайомлять учнів та учениць із пригодами Мережуків, навчають їх правилам онлайн-безпеки та заохочують дітей приєднатися до команди Мережуків.

  Заняття присвячені 5 правилами безпечного користування інтернетом, це:

  • приватність,
  • поміркованість у користуванні інтернетом та ґаджетами,
  • реагування на загрози,
  • взаємоповага,
  • обмежена довіра до людей, з якими ми знайомимося онлайн.

   До планів уроків додаються робочі аркуші для дітей. Також пропонуємо макет диплому, який можна роздрукувати і роздати дітям, коли вони пройдуть увесь цикл уроків.

  Адресати: учні 1-2 класів початкових шкіл

  Тривалість: 6 уроків по 45 хвилин

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze