[[ratingoutline]]

  • Informator dla profesjonalistów


    Zapewnienie dzieciom ochrony przed krzywdzeniem to podstawowy i najważniejszy obowiązek wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Spełnienie tego obowiązku jest możliwe pod warunkiem, że wiedzą one, jak rozpoznać, że dziecko doświadcza krzywdzenia oraz jak postępować w takiej sytuacji. 

    Mamy nadzieję, że nasza publikacja okaże się praktycznym, efektywnym a także wspierającym źródłem informacji. Jest ona przeznaczona do użytku dla profesjonalistów, których praca wiąże się z kontaktem z dziećmi, a także pracowników i wolontariuszy organizacji świadczących usługi na rzecz dzieci.


    Informator dostępny jest również w j. ukraińskim - TUTAJ.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze